آرشیو شماره 7
آرشیو شماره 7

 

 

در این شماره می خوانیم:

1-سر مقاله

2-راه اندازی نخستین مجتمع تخصصی تبلیغات در ایران

3-ارزیابی، گام نهایی مدیریت تبلیغات

4-بازیابی قوانین خارج از حوزه تبلیغات

5-تبلیغات چیست؟

6-استراتژی ها، اهداف و تاکتیک ها در تبلیغات

7-آشنایی با قوانین تبلیغاتی

8-شباهت استراتژی در بازارهای رقابتی با استراتژی در جنگ

9-اخبار و فراخوان

10-آشنایی با فرمها و پرسشنامه های تبلیغاتی

11-توصیه رابرت بوش به شرکتها

12-جداول اطلاعاتی رسانه ها

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید