1- حق تأليف

حق انحصاري نشر و پخش و تمام حقوق مادي و معنوي مربوط به محتواي اين پايگاه، از جمله کليه تصاوير و متون موجود، متعلق به نشريه دانش تبليغات بوده و مشمول حمايت‌هاي مقرر در قانون تجارت الکترونيک (مصوب 1382) به ويژه مواد62 و 74 آن قانون مي‌باشد.
نشريه دانش تبليغات اجازه مي‌دهد:
• براي استفاده‌ي شخصي و غير تجاري، مطالب موجود در اين پايگاه فراخوان (download) شده نمايش داده شوند يا چاپ گردند.
• به صفحه‌ي نخست (homepage) يا ساير صفحات اين پايگاه پيوند (link) برقرار گردد.
• هرگونه استفاده ديگر از مطالب ارائه شده در اين پايگاه نياز باخذ مجوز خاص دارد
2- عدم مسووليت
اطلاعات موجود در اين پايگاه به منظور اطلاع رساني تهيه گرديده و جهت ارائه به ساير مراجع قابل استفاده نميباشد و مسئوليت استفاده از اطلاعات فوق به عهده مشتري / بازديد كننده ميباشد.
در خصوص پيوند‌هايي (links) که به منظور سهولت در استفاده ارايه شده‌اند نيز، هيچ‌گونه مسووليتي نسبت به محتواي آنها يا هر پايگاه ديگري که به اين پايگاه دسترسي داشته يا متصل باشند، بر عهده نشريه دانش تبليغات قرار نخواهد گرفت.
نشريه دانش تبليغات اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد تا اطلاعات منتشرشده، زمان انتشار و شيوه‌هاي مورد استفاده براي توليد اطلاعات را تغيير دهد. همچنين اين امکان وجود دارد که انتشار اطلاعات فوق در آينده ادامه پيدا نکند.
3- حفظ اسرار و اطلاعات
پايگاه نشريه دانش تبليغات تنها در صورت اتصال بازديدکنندگان ‌، مشخصات و نشاني پروتکل اينترنتي و اطلاعات مربوط به زمان اتصال، مانند مدت بازديد و نوع مرورگر (browser) مورد استفاده آنها را ثبت و ذخيره‌ مي‌نمايد. اين اطلاعات صرفاً به منظور اداره‌ي سيستم و ارايه گزارش‌هاي آماري (بدون ذکر نام بازديدکننده) مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
رويه فوق در خصوص پردازش اطلاعات شخصي مربوط به بازديدکنندگان از پايگاه يادشده مي‌باشد. ارتباط با ساير پايگاه‌هاي موجود در پايگاه نشريه دانش تبليغات مشمول اين رويه نخواهد ‌بود.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید