تیتر: قوانین تبلیغات برای کودکان در سوئیس

                                                                                               منبع: gala-market-law.com

                                                                                               مترجم: محمد حسن خطیبی بایگی

مجموعه ای از قوانین فدرال و خودتنظیمی (Sele-regulatory) در سوئیس وجود دارد که تبلیغات را ضابطه مند کرده است. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست و به همین دلیل مستقیما" قوانین اروپا را اجرا نمی کند. با این حال قوانین اروپا تاثیرات مهمی بر قوانین این کشور گذاشته است.

مهمترین قانونی که در سوئیس به تبلیغات نظم خاصی بخشیده است قانون فدرال مبارزه با رقابت ناعادلانه است که هر گونه رفتار تجاری ناعادلانه و اغواکننده را که ناقض حسن منت باشد منع می کند. قوانین خود تنظیمی سوئیس هم نقش مهمی در این روند ایفا می کند. صنعت تبلیغات سوئیس معیارهای اخلاق حرفه ای خود را از اصول کمیسیون انسجام تبلیغات سوئیس (The principles. Pswiss commission for itntegrity in advertising) اقتباس کرده است.

قوانین سوئیس از رشد جسمی، روحی و اخلاقی کودکان حمایت می کند اما با این وجود هیچ قانونی مدونی در رابطه با تبلیغات برای کودکان در این کشور وجود ندارد. البته قوانینی وجود دارد که تبلیغات برای کودکان در مورد محصولات خاص و یا در برخی رسانه ها را تحت پوشش قرار می دهد. رادیو و تلویزیون موضوع قوانین خاصی است که برای حمایت از کودکان تصویب شده است.

 

محدودیت های رسانه ها و برخی محصولات خاص برای تبلیغات

قوانین فدرال مربوط به رادیو و تلویزیون سعی در به نظم درآوردن تبلیغاتی دارد که کودکان و بزرگسالان را هدف قرار می دهد. به همین خاطر تبلیغ مشروبات الکلی و دخانیات در رادیو و تلویزیون سوئیس ممنوع شده است. در تبلیغاتی که برای کودکان طراحی می شود باید از هر رفتاری که ممکن است به علایق کودک لطمه ای وارد کند خودداری کرد. و نیز نباید بی تجربگی و ضعف قدرت قضاوت کودکان مورد سوء استفاده قرار گیرد.

مجلس شورای فدرال سوئیس اجازه یافته است تا برای حمایت از کودکان قوانین خود تنظیمی بیشتری وضع کند، اما این شورا تا کنون از این اختیار خود استفاده ای نکرده است.

 

سینما

به منظور حمایت از کودکان، تبلیغ دخانیات تا قبل از ساعت 7 قبل از بعد از ظهر در سینما ممنوع و پخش پیام بازرگانی محصولات غیردخانی به دو پیام در هر فیلم محدود شده است. تبلیغات مشروبات الکلی هم مجاز است مگر اینکه بیشتر تماشاگران کودک و نوجوان باشند.

 

دخانیات

تبلیغات دخانیات در سوئیس ذیل قوانین فدرال مربوط به صنایع غذایی، قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون و نیز ذیل آیین نامه های فدرالی درباره دخانیات مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین سوئیس تبلیغات دخانیات به شرطی مجاز است که مردم را به مصرف بیش از حد سیگار تشویق نکند و صاحبان تبلیغات هم به لحاظ اجتماعی و پاسخگو باشند. در مورد دخانیات، تبلیغاتی که افراد زیر 18 سال را هدف قرار دهند به کلی ممنوع است. علاوه بر اینها صنعت دخانیات بر اساس قراردادی که با کمیسیون انسجام تبلیغات سوئیس منعقد کرده موظف است محدودیت های مشخصی را بپذیرد. مثلا" حق ندارد برای تهیه تیزرها و تصاویر تبلیغی خود از افراد زیر 25 سال استفاده کند و یا محدودیت هایی که بر تعداد زمان و حمل پخش تبلیغات خود را اعمال می کند.

 

دارو

قانون مدونی در مورد تبلیغات دارو در سوئیس وجود ندارد اما تبلیغ داروهای بدون نسخه پزشک ممنوع اعلام شده است. همچنین تبلیغات نباید مصرف نادرست یا افراطی برخی داروها را رواج دهد.

 

کتاب و مجله

قانون خاصی در این رابطه وجود ندارد بجز اینکه تبلیغات دخانیات و محصولات الکلی برای نوجوانان و جوانان در کتاب ها و مجلات ممنوع است. علاوه بر این قوانین جز این سوئیس انتشار کتاب ها و مجلاتی که هرزه نگاری و خشونت را تروج کنند ممنوع کرده است.

 

اسباب بازی ها

در این زمینه هم هیچ قانون مدونی در سوئیس وجود ندارد بجز اینکه تبلیغات محصولات دخانی و الکلی بر روی اسباب بازی ها ممنوع است. جدای از اینها باید قوانین عمومی در مورد تبلیغات در این زمینه و دیگر زمینه ها مورد توجه قرار گیرد. مثلا" اینکه تبلیغات نباید اغوا کننده و گمراه کننده باشد و یا ...

کوتاه سخن اینکه تبلیغات برای کودکان در سوئیس آزاد است و علاوه بر مواردی که ذکر شده، این موضوع مورد توجه صاحبان صنایع و نیز سیاستمداران واقع شده است. به این خاطر که صنعت تبلیغات سوئیس فعالیت های خود را با معیارهای اخلاق حرفه ای تبلیغات تطبیق داده و کمیسیون انسجام تبلیغات سوئیس متخلفان را مجازات می کند نظام قوانین خود تنظیمی به خوبی کار می کند. به این دلیل تاکنون هم بحثی برای اعمال محدودیت بیشتر بر تبلیغات درنگرفته است.                                                      

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید