خرید رسانه ای برای محصولات و خدمات

Tips for Execting a media buy

مذاکره و خرید فضای رسانه ای برای آگهی، مفرح ترین بخش روند برنامه ریزی برای تبلیغات است. اما پیش از برداشتن گامی درمسیرخرید رسانه ای، حتماً برنامه ریزی مفصلی انجام دهید و به کلیه پرسش های مهم بازاریابی و تبلیغاتی خود پاسخ دهید. این پرسش ها شما را در انتخاب رسانه صحیح هدایت کرده و دروقت و پول شما، درجریان روند مذاکره، صرفه جویی می کند.

برخی از سئوالاتی که پیش از آغاز مذاکره یا رسانه ها باید از خود بپرسید، عبارتنداز:

ـ اهداف بازاریابی من چیست؟

ـ رقابت من چگونه است؟

ـ بودجه ام چقدراست؟

ـ مخاطب هدف من کیست؟ بهترین راه رسیدن به آن چیست؟

ـ چه موقع می خواهم تبلیغ کنم؟

ـ درحال حاضر چه شیوه های خلاقی دردسترسم قراردارند؟ کدامیک را می توان توسعه داد؟

ـ درگذشته چه چیزی برایمان مؤثر بود؟ چه چیزی مؤثرنبود؟

ـ روی کدام ارزش افزوده یا فرصت می توانم با رسانه ها کارکنم تا اهداف بازاریابی ام اشاعه یابد؟

وقتی عرصه رسانه ها را برای خود محدود ساختید و فهمیدید که می خواهید از کدام رسانه استفاده کنید، مذاکرات آغاز می شود. نخست باید با کلیه نمایندگی های محلی رسانه دلخواه تان تماس بگیرید. این روند خیلی این درو آن درزدن دارد، پس برای مذاکرات، وقت زیادی را کنار بگذارید. این کار را تا حد امکان پیشاپیش انجام دهید تا مطلوب ترین نرخ را به دست آورید. به نمایندگی فروش آن رسانه به حد کافی درباره خود و شرکت تان اطلاعات بدهید تا تا جامع ترین پیشنهاد ممکن به سراغ تان بیاید. حدود بودجه، اهداف خود، زمان بندی، ارزش های افزوده ای که می خواهید و رقبای خود را به او بگویید. برای عقد بهترین قرارداد مذاکره کنید، منظور کسب پایین ترین قیمت نیست. گاهی به دست آوردن ارزش افزوده مهم تر از نازل ترین قیمت است. هدف تان را بشناسید و برای انجام بهترین معامله جهت رسیدن به هدفتان بکوشید. با این حال، راه های زیادی برای گرفتن تخفیف وجود دارد. حتی اگر بدنبال نازل ترین قیمت نیستید، اولین پیشنهادی که می گیرید، بندرت بهترین نرخ ممکن برای شماست.

ازمکان و زمان انتشار آگهی تان مطلع شوید. آنچه را می خواهید، طلب کنید. بدترین اتفاق ممکن برای شما این است که بگویند: « این کار امکان پذیرنیست.»

نمونه درخواست های شما عبارتند از:

ـ بخش ها و صفحات مشخص روزنامه، همراه با مکانی مشخص درون صفحه.

ـ زمان مشخصی از روز با درون یک برنامه معین برای تبلیغات رادیویی. اطمینان یابید آگهی شما همزمان با تبلیغات رقبایتان پخش نمی شود.

ـ برنامه های خاص تلویزیون. فواصل معینی را درخلال زمان پخش آگهی های تلویزیونی طلب کنید. مطمئن شوید آگهی شما با فاصله زمانی مناسبی نسب به آگهی رقیب تان پخش می شود.

ـ برای تبلیغات محیطی، اماکن دارای دید مطلوب و درمسیرهای پررفت و آمد را بخواهید.

اکنون خرید رسانه ای شما تکمیل شده و برنامه تبلیغاتی تان خاتمه یافته است. اما آیا از بازگشت هزینه های خود راضی هستید؟ آیا برنامه شما مؤثر بود. دراینجا چند ابزار را به شما معرفی می کنیم تا ضمن ارزیابی خریدتان، بتوانید برای دفعه بعد زیرکانه تر، خریدو برنامه ریزی کنید.

هرنمایندگی آگهی رسانه ها باید پس از انجام کار، از تبلیغات شما یک ارزیابی ارائه کنند که بنا به نوع رسانه فرق می کند.

رادیو و تلویزیون این ارزیابی، آنچه را شما خریدید با آنچه واقعاً پخش شد، می سنجد و شامل تعداد آگهی، زمان پخش شد و رده بندی بینندگان ( درتلویزیون) می شود.

روزنامه: شما باید صفحه ای را که آگهی تان درآن چاپ شده، بگیرید تا از کیفیت چاپ، نوع کاغذ و موقعیت آگهی در صفحه آگاه شوید. اگر شما دریک مجله محلی آگهی چاپ کرده اید، باید یک نسخه از آن نشریه را دریافت کنید تا ببینید واقعاً آگهی تان چگونه چاپ شده است.

محیطی، باید عکس هر بیلبوردی را که خریده اید، دریافت کنید. آیا درهمان جهتی ست که انتظار داشتید؟ اطمینان باید تمام بیلبورد از چند جهت مختلف قابل دیدن است.اگرتابلوی پروژکتوردار خریده اید، حتماً عکس آن را درشب نیز دریافت کنید. آمار رفت و آمد درآن نقاط را بخواهید تا اطمینان یابید همانقدر که پول پرداخته اید، مخاطب دریافت کرده اید؟ اگر این ارزیابی برایتان رضایت بخش نیست، برای جبران قصور صورت گرفته یا دریافت غرامت مذاکره کنید. می توانید بخواهید که آگهی تان در زمان و مکانی که هردو طرف درباره آن توافق دارند، به صورت رایگان تکرار شود. اگر زمان تبلیغات شما خاتمه یافته است، می توانید به عنوان غرامت نوعی اعتبار مطالبه کنید تا درزمانی دیگر برای پخش آگهی خود استفاده کنید.

هدف شما چه بود؟ آیا قصد داشتید تعداد معینی تماس تلفنی دریافت کنید؟ یا می خواستید میزان آگهی مصرف کنندگان نسبت به برندتان را تا درصد معینی افزایش دهید؟ لازم است نتایج به دست آمده را بسنجید تا برنامه خرید رسانه ای تان برای دفعه بعد اصلاح شود. اگر به اهدافتان نرسیده اید، آیا علتش به خدمت گرفتن رسانه نامناسب بوده است؟ آیا به هدفتان نایل نشدید؟

اگر به اهدافتان نایل شدید، خوشا به سعادت تان! چه کاردرستی انجام دادید که بتوانید دفعه بعد نیز آن را تکرار نمایید؟ آیا می توانید دفعه بعد رسانه جدید یا برنامه تازه ای را محک بزنید؟

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید