هنر هشتم

برنامه زندۀ شبکه رادیویی فرهنگ

روزهای پنج شنبه به صورت زنده از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود. علی اکبر خدابخش مشاور برنامه و مدیر روابط عمومی شبکۀ فرهنگ با اعلام این خبر افزود: شبکه رادیویی فرهنگ بنابر رسالت فرهنگی خویش و به منظور ارج گذاشتن به نهاد معتبر و علمی روابط عمومی، اقدام به ساخت برنامه رادیویی « هنرهشتم» کرده است . وی گفت: این برنامه به پیشنهاد روابط عمومی شبکه و با همکاری گروه فرهنگ و جامعه تهیه شده و پنج شنبه ها از ساعت 9تا 11 صبح بر روی امواج 7/601 FM مگا هرتز 855 AM کیلو هرتز می توان آن را شنید.

به گفته خدابخش، هنرهشتم برنامه ای برای کارشناسان روابط عمومی ، مدیران روابط عمومی ، کارکنان روابط عمومی، اساتید و دانشجویان ارتباطات و عموم علاقه مندان است. وی در این ارتباط ادامه داد: از آنجایی که یک سویه نگری به عنوان آفت رسانه های ارتباط جمعی ، در جوامع امروز جای خود را به ارتباط دوسویه رسانه ـ مخاطب داده است، بر آن شدیم تا با ساخت برنامۀ « هنر هشتم» در جهت نیل به هدف متعالی « مخاطب محوری» گام برداریم. مدیر روابط عمومی شبکه فرهنگ در پایان عوامل برنامه را بدین ترتیب معرفی کرد...

سردبیر برنامه : رضا کوچک زاده، مدیر اجرایی هنرهشتم: سید مجتبی عسگری، کارشناس برنامه، محمود ترابیان و مدیر روابط عمومی معاونت صدا: علی رضا نادعلی.

 

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید