یادداشت دوم

نمایشگاه اصفهان را نمی توان در زمره نمایشگاه های بین المللی تبلیغات و چاپ در ایران به حساب آورد. این به معنای شکوه و عظمت نمایشگاه های قبلی این صنف نیست بلکه به معنای ضعف در برگزاری نمایشگاه اصفهان است. شاید به این صراحت نباید یک نمایشگاه را داوری کرد اما دانش تبلیغات با حضور در این نمایشگاه دلایل عدم موفقیت آن را در موارد زیر می داند:

  • شلوغ اما بدون متخصص: فلسفه وجودی برگزاری نمایشگاه های تخصصی، گرد هم آوردن متخصصان یک صنف است که هر چه فراگیرتر باشد نمایشگاه را پربارتر و نتایج آنرا مفیدتر خواهد کرد. اما حضور غیرمتخصص صرفا به کمیت حضور می افزاید نه کیفیت آن.
  • بازدید از نمایشگاه به عنوان تفریح: پل شهرستان یکی از پل های تاریخی اصفهان است که هم مسافران و هم اصفهانی ها برای تفریح به آن جا می روند. نمایشگاه در کنار این پل تنوع خوبی برای تفریح محسوب می شود.
  • فقط برای اشانتیون: وجود افراد غیر متخصص و نیز آدم های «کم نمایشگاه دیده» فقط بازار دریافت هدایا و اشانتیون های تبلیغاتی را گرم کرده بود.
  • اندکی ملی شاید، بین المللی هرگز!: حضور 90 شرکت که اکثر آنها فعالیت صنعتی داشتند و 50 درصد از آن ها در اصفهان حضور داشتند، مابقی به جز 5 شرکت از مشهد و یزد و تبریز همگی از تهران به نمایشگاه راه یافته بودند، که باعث می شود نمایشگاه را اندکی ملی بنامیم و نه بین المللی.
  • زمان سفر: زمان سفر برای اکثر شرکت های خصوصی شهریور ماه است و این نیز از حضور متخصص در نمایشگاه می کاهد و حضور تفریحی را بیشتر می کند. به نظر می آید این نمایشگاه می باید در زمان نمایشگاه تهران (بهمن ماه) برگزار می شد. اما وقتی این مطلب را یکی از غرفه دارهای اصفهانی شنید چیزی گفت که به اشتباه خود پی بردیم.
  • باز هم ایتالیایی ها: گویا 15 سال پیش ایتالیایی ها در اصفهان نمایشگاهی برگزار نموده اند و چون مکانی برای نمایش تجهیزات خود نداشته اند اقدام به برپایی یک چادر بزرگ برای برگزاری نمایشگاه کردند و پس از برگزاری نمایشگاه از جمع نمودن چادر به دلیل بی ارزش بودن آن خودداری کردند. امروز 15 سال است که این چادر ایتالیایی به نمایشگاه بین المللی اصفهان تبدیل شده و دو سالن دیگر نیز برای گسترش نمایشگاه دو طرف آن ساخته شده است. اما به دلیل پوسیده بودن آ
لطفا مارا در گوگل محبوب کنید