تاریخ تبلیغات (4)

در اين شماره، چهارراه تبليغات ضمن مرور مهمترين رويدادهاي صنعت تبليغات در نيمه دوم قرن بيستم، به معرفي رسانه‌هاي مختلف تبليغاتي مي‌پردازد. در ادامه با يكي ديگر از شركتهاي معروف تبليغاتي و نيز جشنواره معتبر آسيايي تبليغات آشنا مي‌شويم. 1980 همايشي براي متوقف کردن تبليغات غيرمنصفانه برگزار شد. 1962 ديويد اگيليو کتاب اعترافات يک تبليغاتچي را منتشر کرد. 1954 CBS عنوان بزرگترين رسانه تبليغاتي دنيا را از آن خود ساخت. آشنايي با رسانه‌هاي تبليغات تبليغات براي انتقال پيام خود نياز به رسانه دارد. رسانه‌هاي مختلف به دليل تاثيرات متفاوتي كه بر مخاطب مي‌گذارند، واكنشهاي متفاوتي را نيز منجر مي‌شوند. در…
ازپمپی تا امروز به کوشش: زهرا عبدی روش رایج تبلیغات در دوران باستان به صورت محاوره بود، اگر چه در ویرانه های پمپی پیامهای بازرگانی و انتخاباتی نیز کشف شده اند. با پیشرفت تکنیکهای چاپ و به لطف اختراع حروف متحرک یوهان گوتنبرگ در قرن هفدهم، اولین آگهی های تبلیغاتی بر روی صفحه های هفته نامه های انگلیسی ظاهر شدند و تبلیغات موازی با اقتصاد گسترش پیدا کرد. اولین آژانسهای تبلیغاتی در ابتدا تنها به این بسنده می کردند که در روزنامه ها، فضایی را برای آگهی دهنده ها پیدا کنند، اما از آغاز قرن بیستم مضمون آگهی ها را…
روح الله (سبحان ) قاسمی : کارشناس تبلیغات درابتداگریزی بنمایم اندر افتتاح این راسته (1) ، با نام وزین و شریف نمکلیغات ازآغاز چاپیدن این گاهنامه ، تاملی در دارا بودن چنین راسته مهمی انجام نگشته بود . همانطوریکه درنسخ قبلی مشاهده رفت.ازآنجاکه هر ماهنامه و گاهنامه ای ، نیازی بس مبرم به همچون راسته ای دارد ، فلذا از این چاپش به بعد شاهد این راسته آراسته نوخاسته خواهیم بود ، انشاءا... تعالی . چرا که مجالست هر چه بیشتر این گاهنامه با مخاطبان خود، موجب بسی فخر و مباهات باطنی دست اندرون کاران این گاهنامه می باشد .…
گفت وگو با دکتر مهدی محسنیان رادعضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادقگفت وگو: سیدمهدی احمدیIran’s advertising sandwiched between 2Eras satisfying needs & imitationتبلیغات بازرگانی با دو مشخصۀ عمده از سایر حوزه های تبلیغات مجزا می شود. یکی رابطه اقتصادی بین سفارش دهنده و پیام آفرین و دیگر آن که دراین عرصه، پیام آفرین الزاماً مصرف کننده کالای تبلیغی نیست.بسیاری ازمردم، ظهور و بروز تبلیغات بازرگانی را همزمان با ظهور وسایل ارتباط جمعی می دانند، اما کاوش دربسترهای فرهنگی جوامع مختلف، قرینه هایی را درمورد وجود ژآنرهای دیگری از تبلیغات بازرگانی پیش از عصر گوتنبرگ ارائه می…
لطفا مارا در گوگل محبوب کنید