آخرین اخبار سایت دانش تبلیغات

اخبار و گزارش ها (321)

  مراسم گرامیداشت روز روابط عمومی   باموضوع   "روابط عمومی و حقوق شهروندی" بزگرار می شود     مراسم گرامیداشت 27 اردیبهشت ماه با موضوع "روابط عمومی و حقوق شهروندی " در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار خواهد شد. هوشمند سفیدی دبیر جشنواره ستارگان روابط عمومی با اعلام این مطلب افزود: هدف ما این است که در روز "روابط عمومی" ، بخشی از ظرفیت های ساختاری و کارکردی روابط عمومی را در تأمین و پیشبرد حقوق شهروندی و کمک به تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران تبیین کنیم. وی با اشاره به این که در قالب جشنواره…
    اعلام آمادگی صدا و سیما برای همراهی با جشنواره تبلیغات ایران     سازمان صدا و سیما آمادگی خود را برای کمک به جشنواره تبلیغات ایران اعلام کرد. دکتر علی دارابی، معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دیدار جمعی از دست اندرکاران جشنواره تبلیغات ایران علاوه بر تاکید بر مطلب بالا، اظهارداشت: تبلیغات، امر مهم و راهبردی است که می تواند منبع مهمی برای تولید ثروت در کشور باشد. وی افزود: اینکه سازمان های مردم نهاد یا بخش خصوصی، انجام بخشی از امور را به دست می‌گیرند، حائز اهمیت است و باید با…
معاون نظارت اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: حمایت از تمام فعالان عرصه تبلیغات فارغ از عناوین تشکیلاتی آن‌ها احمدی معاون نظارت بر تبلیغات اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از جلسه هیئت نظارت بر داوری در گفتگویی کوتاه گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی و نظارت‌های انجام‌شده فرآیند داوری در دومین دوره جشنواره برترین‌های تبلیغات در سطح قابل قبولی انجام‌شده است که قطعاً می‌تواند در سال‌های پیش رو بهتر از این نیز باشد. وی برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های تبلیغات در کشور را اقدامی در جهت اعتلای سطح علمی…
مرکز همایش‌های صداوسیما، ساعت 14 دوشنبه 25 بهمن‌ماه شاهد تجلیل و اعلام نتیجه آرای هیئت‌داوران "جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران" با معرفی 80 (هشتاد) اثر برگزیده خواهد شد. هوشمند سفیدی رئیس "جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران" با اعلام این مطلب، اظهار داشت: این جشنواره پس از دریافت آثار و گزینش‌های اولیه، نهایتا 830 اثر را در فرآیند داوری قرار دارد و درنهایت 120 اثر به‌عنوان نامزد معرفی شده‌اند که در مراسم تحلیل از آن‌ها هشتاد اثر به‌عنوان واجد شرایط دریافت "شاهین" و "دیپلم افتخار معرفی خواهند شد. سفیدی با اشاره به اینکه این مراسم با حضور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…
در بخش آثار تبلیغاتی دیداری و شنیداری به دلیل بالا بودن تعداد آثار، نامزدها سه برابر و در برخی شاخه‌ها دو برابر اعلام شده است. در شاخه‌هایی که تعداد نامزدها محدود است، تعدادی از آثار دریافتی، ازلحاظ امتیاز به حداقل 50 درصد دست نیافته و درنتیجه حذف شده‌اند. دبیر هیئت داوران علی فروزفر   رشته موضوع انواع   بخش ویژه  )اقتصاد مقاومتی( مدیریت مصرف )اصلاح الگوی مصرف( روابط عمومی آبفای استان تهران شرکت توانیر شرکت فولاد مبارکه اصفهان کانون آگهی و تبلیغات پویا نمایان قاصدک   ترویج مصرف کالاهای داخلی و کاهش واردات بانک تجارت پذیرش آگهی البرز روابط عمومی…
  ساعت 19 امروز (چهارشنبه 20 بهمن‌ماه) اسامی نامزدهای جشنواره تبلیغات ایران روی سایت جشنواره قرار خواهد گرفت. بنابراین گزارش، در دومین دوره جشنواره، حدود 2 هزار اثر و آگهی تبلیغاتی به دبیرخانه جشنواره واصل شد و از این تعداد، بالغ بر 800 اثر در فرایند داوری قرار گرفت که درنهایت، پس از 10 روز داوری فشرده به‌ویژه در سه رشته تبلیغات پخشی، محیطی و چاپی و بخش ویژه و به‌خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی توسط 50 داور، نهایتاً آثار نامزد برگزیده شدند. مشارکت‌کنندگانی که به این داوری اعتراض داشته باشند، می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه 21 بهمن‌ماه،…
  تمدید زمان داوری جشنواره تبلیغات به دلیل استقبال کم سابقه     با افزایش استقبال کم‌سابقه از جشنواره برترین‌های تبلیغات و ارسال زیاد آثار و آگهی‌ها به بخش مسابقه، دبیرخانه جشنواره تبلیغات در آخرین روز داوری‌ها، آثار را به مدت یک روز تمدید کرد.بر این اساس، احتمالاً نتایج داوری‌های جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران تا ظهر روز سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه اعلام خواهد شد.
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد:   اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻓﺮدا اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد     ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣله ﻓﺮاﯾﻨﺪ داوري در ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ‌ﻫـﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﯾـﺮان، روز دوﺷـﻨﺒﻪ 18 ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه، ﻓﺮدا اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ (ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره)، اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻠﯽ ﻓﺮوزﻓﺮ دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾـﺮان، ﺑـﺎ اﻋـﻼم اﯾـﻦ ﻣﻄـﺐ ﮔﻔـﺖ:از ﺣﺪود 1500 اﺛﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره، ﻧﺰدﯾـﮏ 500 اﺛـﺮ ﮐـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوهﻫﺎي داوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﺗـﺎ آﮔﻬـﯽﻫـﺎ و آﺛـﺎري ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻪ…
دومین جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران ۲۵ بهمن‌ ماه در مرکز همایش‌های سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد هوشمند سفیدی، رییس جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران پیشتر درباره جشنواره برترین‌های تبلیغات گفته است: بخش اصلی این رویداد، "بخش مسابقه" است که طی آن آگهی‌های تبلیغاتی در ۹ رشته تبلیغات محیطی، تبلیغات حمایتی، تبلیغات مستقیم، فعالیت‌های روابط عمومی، تحقیقات آزمون‌های تبلیغات، تبلیغات دیداری و شنیداری، تبلیغات چاپی، برندینگ، مورد بررسی، ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت. وی افزود: همچنین در بخش ویژه، آگهی‌های تبلیغات مرتبط با اقتصاد مقاومتی، مسؤولیت اجتماعی و زیست‌محیطی و تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی مورد بررسی و داوری قرار خواهد…
دبیرخانه «جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران» موضوعات و شاخص‌های داوری در این جشنواره را اعلام کرد.   به گزارش دانش تبلیغات به نقل از دبیرخانه «جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران»، با هدف ارزیابی آگهی‌های تبلیغاتی در هر رشته‌ای، شاخص‌هایی تعیین شده و برای هر شاخص طیفی از امتیازات منظور شده است. در بخش تعیین موضوع برای هر رشته ارزیابی، موضوعات متنوعی در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس این گزارش، هوشمند سفیدی رئیس جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران در آیین رونمایی از پوستر دومین دوره این جشنواره، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده، تبلیغات می‌تواند بین ۱۵تا ۲۰درصد به افزایش رشد تولید…
لطفا مارا در گوگل محبوب کنید