آخرین اخبار سایت دانش تبلیغات

فهرست تفصیلی شماره 21 خرداد 86

فهرست تفصیلی شماره 21  خرداد 86

ردیف

نام مطلب

نویسنده / مترجم / منبع

صفحه

1

سرمقاله: اتحاد درهدف انسجام درعمل

مهرداد بوستانچی

9

2

صنعت توریسم ، دیروز، امروز ، فرداد 

رامین مصطفوی

11

3

 تبلیغات پیکسلی ، روش نوین تبلیغات اینترنتی

حمید ثبوتی

12

4

تأثیر معماری برانسان

مهندس فرشاد نصرالهی

گردآوری: علی اکبر سور و مهریار احمدی نژاد

16

5

تبلیغات شهراز نگاه دوربین

رضا معطریان

19

6

تجزیه و تحلیل تبلیغات تلویزیونی

خسرو یحیایی

22

7

5 تریلیون و 994 میلیاردین هزینه تبلیغات ژاپن درسال 2006

 

23

8

کنفرانس خبری: نیاز هرکسب و کار به یک LOGO

شرکت برجسته نرم افزاری دفتر جدید خود را دردبی افتتاح می نماید

 

24

9

تبلیغات حاشیه چاده ها

حمید قدردان

27

10

تبلیغ ، مشتری ، روش ها

دکتر یونس شکرخواه

29

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید