آخرین اخبار سایت دانش تبلیغات

فهرست تفصیلی شماره 12 آذر 84

فهرست تفصیلی شماره 12 آذر 84

ردیف

نام مطلب

نویسنده / مترجم / منبع

صفحه

1

سرمقاله : کشتی تبلیغات به نا کجا آباد می رود ، ناخدا لنگر بینداز

بهنود اله وردی نیک

20

2

چرا بیلبورد های تهران خالی است

بهنود اله وردی نیک زری قنبری

22

3

قواعد تبلیغ بر مبلمان شهر ی

رضا لاهیجی 

22

4

فهرست شرکتهای فعال درزمینه تبلیغات محیطی

 

27

5

فهرست برندهای فعلی دارنده تبلیغات محیطی دربزرگراههای مهم تهران

 

28

6

فهرست شرکتهای فعال درزمینه مبلمان شهری

 

28

7

راهکارهای مناسب برای آنکه پیام الکترونیکی را بخوانند

 

29

8

لیپتون همان چای کیسه ای خودمان: نگاهی به کمپین موفق چای

لیپتون درایران درگفتگو با مدیران شرکت ایما نقشینه مشاورتبلیغات رسانه ای لیپتون درایران

 

30

9

500نکنته مهم بازاریابی برای توفیق کسب وکار قسمت دوم

پرویزدرگی

34

10

سؤالات تحلیل و ضعیت مخاطب

پروفسور جیمز آر. تیلور

38

11

نخستین همایش ملی بازرگانی نقطه عطف توسعه پایدار

 

40

12

20و 21 آذر84- تهران شهر روابط عمومی جهان

گزارش برگزاری نخستین جشنواره علمی و سمپوزیوم بین الملل تحقیقات علمی ومطالعات افکار عمومی درروابط عمومی

 

43

13

مدیریت ریسک دربنگاههای تبلیغاتی

حسین دیباج تبار

44

14

فهرست 100 برند برتر جهان

 

47

15

مهمترین رویداد های صنعت تبلیغات درنیمه اول قرن بیستم مشاغل دنیای تبلیغات معرفی شرکتهای برترتبلیغاتی آشنایی با واژۀ تبلیغات- جشنواره های تبلیغات

امیر بختایی

شادی گلچین فر

48

16

اخبار تبلیغاتی

ویلاک اشکان خواجه نوری

52

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید