تاريخ عكاسي تبليغات

   علي اتحاد

تبليغات محصول تازه اي نيست ، انسان از زماني كه زندگي شهري و داد و ستد را آموخت دست به تبليغ براي كالاي خود زد . در قرون پيش ، پس از اختراع چاپ اين روش معرفي و بر تري جويي از سطح شفاهي خود خارج شد و به صورت مكتوب در آمد.كم كم اين احساس به وجود آمد كه واژه ها به تنهايي جوابگوي چنين مقصودي نيست . دراين زمان بود كه تصاوير از راه رسيدند ، گراوور،ليتوگراف ها و مانند آنها. ولي تاريخ تحول علم اتفاق تازه اي را پيش بيني مي كرد.

در 1830 عكاسي به عنوان يك رخداد علمي به ثبت رسيد اما اندك اندك گسترش اين علم با اقبال عمومي موجه شد تا آن را از صورت آزمايشگاهي اش خارج ساخته و به صورت يك ابزار مصرفي در آورد .

نيمه ي دوم قرن نوزدهم شاهد استفاده ي عكاسي در آگهي هاي تبليغاتي بود .مانند هميشه واقعه از قلب زاينده –ي اروپا آغاز شد. پاريس سال هاي 1850 عكس را به خدمت آلبوم هاي تجاري ، راهنما هاي مشاغل و مجله هاي مد و خياطي در آورد. اما كار به اينجا ختم نشد كم كم افراد طبقه ي سرمايه دار براي فروش اموال و محصولات خود دست به تبليغات خصوصي زدند .

متني كه در ادامه آمده نخستين اشاره ايست كه در منابع چاپي به اين گونه عكس ها شده. آگهي فروش املاك در پاريس به سال 1854:

در اطراف تپه هاي سن ژرمان ، چند قواره زمين مشرف به چشم اندازي زيبا وجود دارد.صاحبان اين قطعه زمين ها كه قصد فروش شان را داشتند،تصميم به چاپ عكس ها يي از چشم انداز بي نظيري گرفتندكه ساكنان خانه ها يي كه در اين زمين ها ساخته شود ، پيش روي خود خواهند داشت.

تبليغاتي از اين دست به صورت پوستر و در شمارگان باﻻ چاپ مي شدند. در ١٨٦٠ تبليغاتي بسيار بزرگتر از گذشته چاپ ودرخيابان ها نصب گرديد اين تصاوير اجداد بيل بردهاي امروزي به شمار مي آيند كه البته بجز گذارش هاي مكتوب آثار چنداني از آ‌نها در دست نيست.

در آن سال ها عكاسان بيش از هر جاي ديگر در تهيه ي كاتالوگ ها و آلبوم هاي تبليغاتي همراه گرافيست ها بودند . در ١٨٧٠ اتفاق تازه اي افتاد ، پيش از آن بجز در مواقع نياز در عكس هاي تبليغاتي از مدل هاي انساني استفاده نمي شد . اما در اين سال عكاسي فرانسوي به نام لافان سفارش عكاسي از تسليحات نظامي فرانسه را به انجام رساند . كه در آنها به جاي نمايش ساده ي اسلحه ها روي زمينه ي يكدست ، آنها را در دست سر بازان و در حال استفاده به نمايش گذاشت .

كم كم در هر گوشه و كناري مي شد كاتالوگ هاي مشاغل وگردشگري را يافت كه مردم در حال ورق زدن آن هستند.

از حدود 1880 به بعد روند كاربري عكس در تبليغات دچار دگرگوني هاي عمده اي شد. پيش از آن عكس تنها در جهت تكميل تبليغات ظاهر مي شد اما اين بار حضور عكس پر رنگ تر شد و به صورت عنصري مستقل و با ارزشي همچند متن در تبليغات ايفاي نقش نمود. به طور خلاصه هنر و تبليغات با يكديگر آميختند.

محصوﻻت يك توليد كننده ي اره با عكسي اغراق شده از تيغه ها ، محصوﻻت كارخانه ي لوكوموتيو با تصاويري از داخل كارخانه و تصاوير ديگري از اين دست كه هم اكنون در مجموعه ي موزه ي عكاسي در جرج ايستمن هاووس موجود است وقوع اين كاركرد نوين عكس در 1884 را به ما نشان مي دهند.

پس از گذشت زمان و تثبيت عكاسي به عنوان جزء جدا نا شدني تبليغات ، مشتريان شركت ها و كارخانه ها ، اعتمدشان روز افزون شد. پيشتر زماني كه تصاوير دستي و چاپي مورد استفاده قرار مي گرفت . بسياري تصور مي كردند ، جزييات موجود در تصاوير مي تواند ساخته ي تخيل طراح باشدو نه حقيقت موجود در محصول و به همين جهت پس از ورود عكاسي چنين ترديد هايي از ميان بر داشته شدوعكاسي باور كامل به محصول را به ارمغان آورد .

با همه ي اين پيشرفت ها عكاسي تبليغات قوانين خاصي نداشت و عكاسان تبليغات نيز به صورت صنف مستقلي در نيامده بودند. اما چندي نگذشت كه با رشد تكنولوژي عكاسي و نورپردازي و گسترش بازار مصرف تقاضا براي عكس تبليغاتي روز افزون شد. و اين زماني بود كه جهان به دروازه ها ي قرن بيستم نزديك مي شد.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید