وظايف روابط عمومي موفق :

     گرچه مجموعه وظايف يك روابط عمومي ،به روش هاي كليشه اي دنياي ارتباطات وتبليغات ختم نمي شود ،وهرگز نمي توان آن ها را محدود ومحصور دريك سري رفتار وبرنامه ها كرد ،اما روابط عمومي براي وصول به موفقيت سارماني ،نبايد بدون برنامه حركت كند ،بلکه بايد خيلي هدفمند ،منظم وقاعده مند  باشدتا بتواند در راستاي انجام وظايف، موفقيت حاصل نمايد .دراينجا به بعضي از وظايف يك روابط عمومي با رويكرد نوين ومتمايل به «قرن ۲۱ »به صورت مختصر پرداخته مي شود :

۱-ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان

۲-حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و ... این در

حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.

۳-همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.

۴-برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی.

۵-ارتباط تنگاتنگ با اینترنت ،خبرگزاری ها ،وب سايت ها و وبلاگ ها

۶-توجه به اطلاع رساني آنلاين وداشتن حداقل يك سايت ويا وبلاگ تخصصي براي  سازمان واداره

۷-ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.

 ۸- انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن

جهت ارائه به کارکنان.

۹-روابط عمومي موفق، نه ،«توجيه گر»است ،نه «تبيين گر» ،بلكه «تحليل گر» است .

۱۰-صداقت دركار روابط عمومي ،نقش بسيار مهم و سازنده اي دارد وسبب جلب اعتماد می شود.پس

 نباید «صداقت کاری» را حتی برای یک لحظه  از نظر دورنگه داشت.

۱۱-روابط عمومی ، مهندسی ارتباط رضایت مندانه و پایدار است .پس مسئول روابط عمومی بايد

 دربرقراري  «ارتباط رضایت مندانه »بین دستگاه متبوع ومخاطبان بکوشد.

۱۲-روابط عمومی آیینه تمام نمای یک مؤسسه می باشد .بنابراین نباید «بزرگ نمایی» ویا «کوچک

 نمایی» پیشه كرد ،بلکه بایستی ،مسائل وتنگناها را «همان گونه كه هست» منعكس نمود.

۱۳-چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فرآورده های سازمانی.

۱۴-خروج روابط عمومی از موضع «انفعالی» به موضع «فعال»

۱۵-برای شرکت در مراسم و مناسبت های مختلف دعوت از خبرنگاران  فراموش نشود.

۱۶- موضع گیری شخصی و سیاسی  در تنظیم خبر دخالت داده نشود .

۱۷-اجرای سیستم مکانیزه خبر رسانی ( روابط عمومی الکترونیک )  جدی گرفته شود .

۱۸-باید به تمامی رسانه ها و خبرنگاران آنها احترام گذاشت ، تبعیض بین خبرنگاران باعث دلسردی

خبرنگاران نسبت به روابط عمومی و عدم انعکاس مناسب اخبار خواهد شد .

۱۹-این هنر روابط عمومی است که به اندازه قابلیت و توان رسانه ها از آنها به نفع سازمان بهره ببرد.

۲۰-مسئول روابط عمومي بايد با نصب العین قراردادن عبارت مشهور « خیر الکلام ما قل و دل» و تنظیم

 اخبار در حجم کم ، و بیان اصلی ترین و مهمترین عناصر خبری «کوتاه نویسی» را تجربه نماید.

۲۱-خوش برخورد بودن ،لازمه ي كار روابط عمومي است . 

۲۲-سرعت عمل وایفای نقش مؤثر وارزنده درمواقع حساس وبحراني ،عامل بسيار مهمي درموفقيت

 وكارآمدي يك  روابط عمومي است . 

۲۳-مدیریت تابلوی اعلانات وبه روز کردن مطالب آن

۲۴-برقراری تعامل مطلوب وسازنده بين اداره یاسازمان مربوطه با سازمان ها ،ادارات،نهادها واشخاص

 حقيقي وحقوقي

۲۵-تهيه گزارش فعاليت  واحدها وجمع بندي آن به صورت گزارش ماهانه ،فصلي وسالانه

 ۲۶-پاسخگو كردن دستگاه اداري وخصوصي دربرابر مخاطبان وقائل شدن احترام براي ارباب رجوع و  افكارعمومي

منابع :     

۱-مقاله مهندس شبیر دائمی،مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 
خبرگزاری ایسکانیوز درگرگان مورخه ۷/۵/۸۶

۲-http://www.harkat.com/-مقاله آقاي محمد محبي- منبع : همشهری-يکشنبه 24 مهر 1384

۳-http://kazemidinan.blogfa.com/-مقاله غلامرضا كاظمي دينان باعنوان «وظائف روابط عمومی »

۴-http://portal.yums.ac.ir/-روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

۵-مقاله علي غلاميان -روابط عمومي درقرن۲۱-http://ravabetmodern.blogfa.com/

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید