تبلیغات و روابط عمومی (28)

گردآوری و ترجمه : مهرداد بوستانچی ترافیک سنگین اینترنتی آگهی خود را به 2 میلیون سایت پست کنید . نزم افزار نسل جدید. Blog-blast.com 2- تبلیغات خلاق برای تبلیغات ،بازاریابی ،طراحی چا پ ، رادیو ،تلویزیون ، وب سایت و بیشتر Creative-advertising.com 3- مستقیم به مشتری مستقیم به کا ربر آن لاین اینترنت . نشریه تجا رت آن لاین . Direct2franchise.com شرکت تبلیغا تی یک منبع کامل برای تجا روشرکتها ، مقا لات ، راهنما یی ها ، انواع فرم ها وسا یر موارد را ازما بگیرید . Allbusiness.com 5- شرکت اطلاعا ت بازاریا بی مقالات ، نکا ت واطلاعا…
گردآوری و ترجمه : مهرداد بوستانچی 1 – تبلیغات تضمینی یک شرکت روابط عمومی که فقط صورتحسا ب برا ی نتا یج کا رخود می دهد. با پوشش رسانه ای ملی وسریع وارزان . Publicityguaranteed.com 2-ارزیا بی کردن روابط عمومی خود را ارتقا دهید روابط عمومی شما چقدر مؤثر است ؟ تأ ثیر روابط عمومی خود روی شرکت تا ن را مشاهده واندازه گیری کنید. گزارشا ت تحقیقی ما را ازسایت به طور رایگا ن دریافت کنید. Cymfony.com 3-شرکت وارشوسکی یک شرکت برجسته درامور روابط عمومی ،بازاریا بی وبرنده سازی . ما بیش از115 جایزه برنده شدیم . Warschawski.com شرکت…
اواخر سپتامبر 1982 ، هفت نفر درمنطقه شیکاگو براثر خوردن کپسول تایلنول نوع Strength-Extra که به سیانور آلوده شده بودند جان باختند . تنها چند روز پس از این فاجعه بود که مشخص شد این جنایت را فردی در سطح خرده فروشی مرتکب شده که به هیچ وجه به شرکت محصولات مصرفی مک نیل متعلق به «جانسون اند جانسون» وابسته نبوده است. درزمان آن فاجعه ، تایلنول حدود 35 درصد فروش کلیه مسکن های بدون نسخه را به خود اختصاص داده بود. بخش فراوانی از موفقیت این محصول مرهون این واقعیت بود که آن حاوی آسپرین نبود و توسط یک…
روابط عمومي امروز :روابط عمومي به سازمان و گروه هاي مرتبط با آن كمك مي كند تا چنان كه شايسته است با هم سازگاري يابند اين واژه، به طور توأمان نوع تلقي از كارآيي سازمان و برنامه‌ي فعاليت هاي آن را مشخص مي سازد. كاركرد روابط عمومي در سازمان ها بسيار متنوع است كه در اين جا به برخي موارد اشاره مي شود؛ اطلاعات عمومي، روابط سرمايه گذار، امور عمومي، ارتباطات فراگير، روابط كارمندان، بازاريابي يا تبليغ كالا، و خدمات مشتري يا روابط مشتري.مبناي فعاليت تمام روابط عمومي ها، ارتباطات است. اهميت روز افزون ارتباطات خوش ساختار و درست مديريت…
1- تبليغات بازرگاني Advertising2- اشتهار طلبي Publicity3- تبليغ سياسي Propagandu1- تبليغات بازرگاني استفاده از وسايل ارتباط جمعي يا ساير وسايل براي بدست آوردن مشتري بيش تر و فروش بيش تر است. براي بدست آوردن منافع مالي بطور مستقيم و صريح صورت مي‌گيرد و به طور كلي پنهان كردن معايب و بزرگ جلوده دادن محاسن مد نظر است. اغراق و غلو امري عادي محسوب مي‌شود.اما هدف روابط عمومي ايجاد هماهنگي و صميميت بين موسسه و كاركنان آن ها و نيز ايجاد و تثبيت تفاهم و اعتماد مردم نسبت به سازمان است. وسيله رسيدن به اين هدف در روابط عمومي ذكر حقايق…
«یا ایهاالذین امنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا لعلکم تفلحون»روابط عمومی که تبلیغات را می توان زیر مجموعه آن دانست به عنوان یک علم دارای اصول منطقی و همچنین نظریه و الگوسازی و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و قابلیت تکرارپذیری و ظرفیت بسیار بالایی برای سازماندهی و روابط اجتماعی و همچنین بهبود یک عملکرد، در مجموعه های اجتماعی برخوردار است.این توانمندی زمانی قابلیت اجرایی بالایی را می یابد که نظام های حاکم بر یک جامعه از یک سیستم باز تبعیت کنند روابط عمومی و شاید بتوان گفت تبلیغات حرفه ای متکی بر علم،…
تحقيق اخير Doubleclick در سال 2004 با عنوان" ارسال پيام‌هاي الكترونيكي به مشتريان" احساس و نظر دريافت‌كنندگان اين پيام‌ها را در باب بازاريابي الكترونيكي به شكلي جالب توجه بازگو مي كند و همچنين راهكار‌هاي موثر در ايجاد بازدهي بيش‌تر را براي بازاريابي الكترونيكي پيشنهاد مي‌كند. بر اساس اين تحقيق مشتريان هر روز بيشتر از قبل به ارزش بازاريابي الكترونيكي پي برده وحتی اين روش را به ديگر روش‌هاي بازاريابي ترجيح مي‌دهند:54% عقيده دارند كه بازاريابي اينترنتي بايد جاي‌گزين بازاريابي تلفني شود.45% معتقدند بازارياب اينترنتي بايد جاي‌گزين تماس‌هاي تلفني فردي شود.40% آن‌ها پست الكترونيكي را به پست معمولي ترجيح مي‌دهند.33% مي‌خواهند…
از بسياري از دوستان، همكاران و اساتيد فن تبليغات شنيده‌ام كه اعتقاد داشتند مشكل دنياي تبليغات از زماني آغاز شد كه اين دو رشته با هم ازدواج كردند. يكي از دوستان و اساتيد اين فن، ازدواج اين دو را به ازدواج دايانا تشبيه مي‌كرد كه اين اختلاف طبقاتي راه حلي جز مرگ به ارمغان نداشت.به جرات مي‌توان گفت كه روابط عمومي در ايران تا چند سال پيش در قالب يك اتاق كه بر در ورودي آن روي كاغذ A5 نوشته‌شده بود: «واحد روابط عمومي» خلاصه مي‌شد. امروز اكثر سازمانها، نهادها و ادارات كه نياز به اطلاع‌رساني يا تبلیغات داشند چنين…
شروعقبلی123بعدیپایان
صفحه3 از3
لطفا مارا در گوگل محبوب کنید