لطفا يك رسانه جديد اختراع كنيد!

تا به كي با تيزر و بيل برد و آگهي و پوستر و... تبليغ كنيم؟ يا بهتر است از زبان مخاطب بگوييم: تا به كي تبليغ محصولات را در تيزر و بيل برد و آگهي مطبوعات ببينيم؟ حقيقتا فكر نمي‌كنيد مخاطب ها از اين روشها خسته شده‌اند؟ امروزه خيلي‌ها كه آنها را سرآمد تبليغات مي‌دانيم و مي‌ناميم، در تهيه تيزر، بيل برد يا طراحي آگهي حرفهاي تازه‌اي را خلاقانه مطرح مي‌كنند و بر اين باورند كه كار بزرگي كرده‌اند و البته به نوبه خود بزرگ است. اما بعيد است كه يكي از اين افراد خلاق، به فكر اختراع يك روش نو در تبليغ باشد. انگار همگي اين روشها را به عنوان تنهاي روشهاي تبليغ پذيرفته‌ايم و تنها به فكر طرحي نو براي ارائه توسط رسانه‌هاي موجود هستيم. چرا همه سعي دارند يك طرح خوب ارائه دهند و هيچكس به فكر ارائه دادن يك رسانه خوب نيست؟

شايد هنوز عده زيادي از مخاطبان تبليغات ما با همين رسانه‌هاي فعلي موجود اقناع شوند ولي تعداد آنها روز به روز در حال كاهش است زيرا توقعات آنها روز به روز در حال افزايش و سرعت ارائه طرحهاي بديع و خلاقانه ما از سرعت افزايش توقعات مخاطبان كمتر است. پس بايد يك جهش انجام داد و آن جهش چيزي جز اختراع يك رسانه جديد نيست. منظور از رسانه جديد، جايگاهي است كه بتوان با روشي نو تبليغات كرد نه با طرحي نو.

در خيلي از مسايل وقتي خود را به دست تكنولوژي سپرده‌ايم، زيان كرده‌ايم اما هرگاه با اندكي تامل به گذشته‌هاي خود رجوع كرده‌ايم، خلاق‌تر عمل كرده‌ايم و آنچه امروزه پايه و اساس و كليشه‌هاي تبليغات يا هر فن و هنر و دانش ديگري را تشكيل داده است، ناشي از همين خلاقيت است كه از مراجعات هر از گاهي ما به گذشته‌مان بدست آمده است. مي‌گويند محدوديت، خلاقيت مي‌آفريند و ما امروز در ميان هجوم اينهمه امكانات، محدود شده‌ايم. بايد بپذيريم كه محدود شده‌ايم و حالاست بايد خلاقيتمان گل كند!

مي‌دانيم كه يكي از عوامل تعيين قيمت يك آگهي در هر رسانه، تيراژ آن مي‌باشد كه به معناي تعداد مخاطب و به صورت علمي و كاربردي تعداد مخاطب موثر آن است. ما تيراژ را چگونه معني مي‌كنيم وقتي كه با شروع تبليغات تلويزيوني، حجم عظيمي از مخاطبها، كانال را عوض مي‌كنند يا به امور جاري خود مي پردازند؟ اكثر بيل‌بردها در بزرگراهها و معابري وجود دارد كه 80 درصد از عابران (پياده يا سواره) هرروز از آنها مي‌گذرند. بجز تبليغات محيطي پايانه‌هايي مثل فرودگاه كه آنهم دغدغه سفر و استقبال و بدرقه تاثير عوامل محيطي را در مخاطب به مراتب پايين مي‌آورد و اين نيز خود از تيراژ مفيد و موثر آگهي مي‌كاهد.

جالب است بدانيم امروز نيز هنوز موثرترين روش تبليغ، همچنان بدوي‌ترين و ارزان‌ترين آن است يعني تبليغات زباني يا دهان به دهان. پس بهتر است پيش از آنكه تبليغات گرانتر يا مدرن‌تر را موثرتر بدانيم با خود بينديشيم و بپذيريم كه در يك محدوديت اسير شده‌ايم شايد اندكي خلاق شويم و روشي نو در تبليغ ارائه دهيم. فراموش نكنيم در يك دشت پر از گل، يك سطل زباله كثيف بيشتر به چشم مي‌آيد. در مكاني كه همه در حال فرياد و هياهو هستند، آنكس كه سكوت كرده به جلب نظر مي‌كند. در ميان آخرين دستاوردهاي فني و هنري تبليغات، آنكس كه بدوي‌تر تبليغ كند ديده مي‌شود و در ميان اينهمه هزينه‌هاي هنگفت تبليغات، آنكس كه مجاني تبليغ كند گوي سبقت را ربوده است. آيا مي شود تبليغ ساده، رايگان، جذاب و موثر ارائه داد؟ دوستان! همكاران! لطفا هرچه سريعتر يك رسانه جديد اختراع كنيد!

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید