آماده سازي فوري هزاران نامه تبليغاتي و بازاريابي

مهندس حامد رحماني پور                                                                                                        

خيلي از مردم از امكاناتي كه به سادگي پيرامون شان وجود دارد ، استفاده نمي كنند ، در صورتي كه با آموزش و استفاده صحيح از آن امكانات ، براحتي مي توانند در وقت و هزينه خود صرفه جويي كنند و همچنين كيفيت كار را بالا ببرند . در اين مجموعه يادداشت ها سعي براين است كه شما را با امكانات رايانه اي روي ميزتان در زمينه تبليغات و بازاريابي آشنا كنيم .                                                    

                                                

Frontpage,Access,PowerPoint,Word

 

MS Office

 

اكثر شما با نرم افزارهاي               آشنا هستيد ، مجموعه اي كه شامل                                        

Word

 

Tools

 

Mailings, Letters

 

Merge Wizard

 

Office

 

Word

 

Outllook

 

           است . در اين مجموعه امكاناتي وجود دارد كه مي توان از آن بهره برد . به عنوان مثال ، اگر بخواهيم يكسري نامه به محتويات يكسان براي مشتريان تهيه كنيم كه در هر نامه مشخصات هر مشتري به صورت خاص نوشته شده باشد و در واقع قسمت هايي از متن نامه مانند اسم شركت و مدير عامل و . . در هر نامه تغيير كند . اين امكان با استفاده از             و يك جدول اطلاعاتي در                   انجام پذير است . براي اين كار جدول اطلاعاتي را تهيه كرده و سپس در نرم افزار       از منوي           و زير منوي                            دستور                         را اجرا مي كنيم . نخست نوع نامه را تعيين و تنظيم متن نامه را مشخص كرده و متن نامه و متغيرهايش را مشخص مي كنيم . سپس نامه را بررسي مي كنيم و در نهايت مي توان با زدن يك دكمه نامه هاي فراوان را براي ارسال آماده كرد .                                                                                                                                    

گفتگو با دكتر مفاضي مدير عامل كيا گرافيك                                                                              

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید