گرافیک چیست ؟

گرافیک شاخه ای از هنر است که پیام خود را به سادگی به مخاطب خود القاء می نماید ، که اغلب به صورت تکثیر شده می باشد انتظاری که از یک گرافیست می رود آن است که این پیام را می تواند هم به صورت فرهنگی و نیز به صورت تجارت باشد در قالب سطح و فرم و رنگ به صورت هنرمندانه کنار هم چیدمان نماید و توسط هارمونیها و کنتراستها آنها را در ذهن مخاطب خود سریعتر و ماندگارتر کند .

رسالت گرافیست این مرزو بوم آن است که پیام های خود را به صورتی آورد که در هر کجای دنیا که به نظاره آن بنشیند به اصالت آن اثر هنری پی برند .

                                                                     طراح گرافیک : علی جبلی

 

 

آقای جبلی

 

برای اینکه بتوان یک پیام را به سادگی به مخاطب انبوه انتقال داد ، شاخه ای به هنر اضافه شد که گرافیک نام گرفت .

گرافیست مسئولیت سنگینی بر دوش دارد ، چون پیام او باید هم فرهنگی ، هم تجاری و هم هنرمندانه باشد ، تا آنجا که در ذهن و قلب مخاطب ، حک گردد .

در حقیقت همگونی سطح و رنگ و فرم از مهمترین وظایف گرافیست است . زبان گرافیک ، یک گویش بین المللی است که با ازدحام سکوت به مخاطب می رسد .

امروزه یک پیام بزرگ در قالب و رنگ و فرم ، در چهار گوشه دنیا به یک صورت بیان    می شود متأسفانه زبان گرافیک ، مدتی است که در زیر گیوتین « آنارشسیم هنری » قطع گردیده و به گونه ای وتبع از چار چوب خود خارج شده است .

دراینجا هرهمایش و هر گرد همائی به اجرای آنچنانی ارزیابی می شود . پوستر و نماد آن اصلاٌ اهمیتی ندارد . یا اگر ارزشی داشته باشد ، بایدارزان عرضه گردد .

امروزه ، قبل از اینکه بدانیم گرافیک چیست ، باید بدنبال موقعیت گرافیک بگردیم دیری است که به دنبال یک جسد نیمه جان هستیم که گرافیک می نامندش ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید