درایران شرکت گرافیکی داریم، نه تبلیغاتی!

ملیحه مقدس، مدیرکانون تبلیغاتی « اگهی تبلیغ حک» تحصیلات خود را درمقطع کارشناسی دررشته نقاشی به پایان رسانده و درحال حاضر درمقطع کارشناسی ارشد رشته تبلیغات بازرگانی دردانشگاه صداو سیما تحصیل می کند. وی فعالیت خود را از سال75به کارهای گرافیک آغاز کرده و بعد درزمینه مشاوره، اجراو روابط عمومی به فعالیت پرداخته است. گفتگوی « دانش تبلیغات» را با وی می خوانیم.

به نظرشما صنعت تبلیغات درایران متناسب با وضعیت اقتصدی واجتماعی کشور رشد کرده است؟

تبلیغات تقریباً رشد کرده، اما نه متناسب با وضعیت اقتصادی، هرکدام از این دو رشد داشته اند، اما دردو مسیرمتفاوت و کمتر در راستای همدیگر.

یک تبلیغ خوب از نظر شما چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

این طور به نظرمی آید که تبلیغ خوب تبلیغی است که مشتری پول خوبی برای آن بپردازد؟ بیلبورد های بزرگی داشته باشد و حجم بیشتری از آگهی های تلویزیونی را به خود اختصاص دهد. اما درکل تبلیغ شبیه یک درخت نوپاست با شاخه های متعدد. مؤثر بودن آن بستگی به جایگاهش داردو برای داشتن جایگاه مناسب به علم نیاز است. مشکل چگونگی برخورد با علم است که به افراط و تفریط نینجامد و قبل از شکوفایی و به بار نشستن پس نخورد. یک تبلیغ خوب و مؤثر را نام ببرید. تبلیغات Sony که همیشه جایگاه خاص خود را داشته است.

به نظرشما، یک تبلیغ چه زمانی به ضد تبلیغ تبدیل می شود؟

زمانی که زیاد تکرار شود و علم و برنامه ریزی نداشته باشد.

ارزیابی شما از عملکرد شرکت های تبلیغاتی ایران چیست؟

ما بیشتر شرکت گرافیک داریم تحت عنوان شرکت تبلیغاتی. اکثرشرکت ها حتی از گرافیک واجرای خوب بهره مند نیستند واین امر، کج سلیقگی را باب می کند. حجم تبلیغات وسیع است، اما هرکدام از دیگری بدتراست و رقابت ناسالمی را شکل می دهد. تبلیغات کمیت دارد، اما کیفیت نه.

به عقیده شما، برای موفقیت دراین عرصه چه عواملی لازم است؟

علم، بینش تبلیغات و بازاریابی، شناخت بازارو مشتری و دلسوزی درکار، بخصوص درمورد کالاهای داخلی که متأسفانه کمتر وجود دارد.

مسائل و مشکلات پیش روی صنعت تبلیغات ایران چیست؟

مشکلات موجود بیشتر ناشی از عدم آگاهی خودماست. تبلیغات تابع شرایط و قوانین است که ما نمی دانیم چیست و کار را چه موقع انجام دهیم؛ دراجرا وارائه آن با مشکل مواجه شویم. دراین مورد اطلاع رسانی وزارت ارشاد ضعیف بوده است. باید کلاس های توجیهی بگذارندو موارد الزام را بشناسانند و دوره های آموزشی کوتاه مدت را برای مدیران برگزار کنند.

درمقایسه با بازارهای جهانی وضعیت ایران از نظر رشد تبلیغات چگونه است؟

به نسبت نوپا بودن، جایگاه خوبی پیدا کرده، اما ادامه وضعیت مهم است. شروع خوبی داشتیم، اگرچه دیربه آن رسیده ایم و برای اینکه عقب نیفتیم، باید از استانداردها تبعیت و علم روز دنیا را با شرایط خودمان منطبق کنیم.

تبلیغات ایران چگونه می تواند به بازارهای جهانی راه یابد؟

به درایت، تحقیقات و حمایت نیاز دارد.

چه آینده ای برای تبلیغات ایران پیش بینی می کنید؟

با توجه به وضعیت کنونی آینده خوبی نداریم، مگر اینکه وضعیت افراط درتبلیغات ساماندهی شود. کمبودها و نیازها را بشناسیم و درپی رفع معضلات باشیم. وظیفه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و صداو سیما است که به ساماندهی بپردازندو همگام با هم پیش بروند.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید