معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه کشور و سخنگوی دولت

برگزاری جشنواره تبلیغات ایران، اقدامی مناسب در توجه به صنعت تبلیغات و قابل تقدیر است و حضور من در این جشنواره، صحه گذاری بر این اقدام و تشکر از برگزار کنندگان آن است.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید