تقدیر همزمان از برندها و آژانس های تبلیغاتی برنده در جشنواره تبلیغات

به گزارش دانش تبلیغات، با تصمیم شورای سیاستگذاری «جشنواره تبلیغات ایران» مقرر شد در صورتی که هم برند (سفارش دهنده) و هم آژانس تبلیغاتی (تولید کننده اثر تبلیغی) در یک شاخه بخش مسابقه جشنواره برتر شناخته شوند.

در صورتی که هر دو آن ها اثر را به بخش مسابقه ارسال کرده باشند، به هر یک متناسب با قرار گرفتن در رتبه‌های اول تا چهارم، شاهین یا دیپلم افتخار اعطاء شود.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید